Мовні рівні вивчення англійської мови. Англійська мова — LifeStyle

Мовні  навики
• студенти одержують загальне уявлення про англійську мову, її структуру та фонетичну систему • вивчають алфавіт, правила читання • опановують найбільш поширені слова та фрази • розвивають навички сприйняття англійської мови на слух • опановують найбільш вживані й необхідні для повсякденного спілкування граматичні структури • долають психологічний бар’єр

• вчаться будувати прості речення та питання

Граматика Лексичні теми
 • Відмінювання дієслова to be
 • Числівники від 1-100
 • Прикметники для опису місць
 • Конструкція There is /there are
 • Запитальні слова
 • Займенники
 • Неправильні дієслова
 • Arrivals
 • My Life
 • Travel
 • In Town
 • Places
 • People
 • Work
 • Leisure
 • The past
 • Stories
Розмовні навики
 • Студенти навчаються дізнаватись та надавати коротку інформацію про себе та інших;
 • Висловлювати свої думки так, щоб їх зрозуміли
 • Висловлювати прості ідеї чи почуття
 • Користуватись стандартною англійською мовою, зрозумілою у всіх англомовних країнах
Сприйняття на слух Письмо
 • Сприймати основний зміст аудіювання на заняттях
 • Читати короткі тексти та вловлювати головні ідеї
 • Правильно формулювати речення
 • Написати  e -mail , невелику нотатку
 • Скласти  характеристику про себе
Граматика Лексичні теми
 • Дієслово to be
 • Конструкція have got
 • Конструкція there is/there are
 • Present Simple
 • Past Simple
 • Ступені порівняння прикметників
 • Множина та однина іменників
 • Present Continuous
 • Конструкція going to
 • Артиклі a(an), the та zero
 •  Модальні дієслова can, must, have to, should
 •  Present Perfect
 • Greetings
 • Lifestyle
 • People
 • Places
 • Food
 • Date and time phrases
 • Travel
 • Appearance
 • Transport
 • Plans
 • Health
 • Experiences
Розмовні навики
 • Студенти навчаються розмовляти фонетично правильно
 • Надавати інформацію особистого та загального характеру
 • Чітко виражати свої думки та почуття
Сприйняття на слух Письмо
 • Розуміти головну ідею тексту
 • Чітко розрізняти звуки та інтонацію
 • Читати нескладні тексти та розуміти головні ідеї
 • Описати ситуацію, місце чи людину
 • Сформулювати своє відношення до предметів, проблем та людей
 • Написати  офіційний лист , e — mail, запит,прохання чи вибачення
 • Написати про себе
Граматика Лексичні теми
 • Past Simple
 • Present Simple
 • P resent Continuous
 • Present Perfect
 • Past Simple, Past Continuous
 • Конструкція used to
 • Артиклі
 • Модальні дієслова (may,might,will)
 • Пасивний стан дієслова (теперішній , минулий)
 • Різні типи питань
 • Непряма мова
 • Умовні речення: 1 та 2 типи
 • Life
 • Work
 • Time out
 • Great minds
 • Travel
 • Fitness
 • Changes
 • Money
 • Nature
 • Society
 • Technology
 • Fame
Закінчивши  цей рівень студенти  можуть пройти підготовку до здачі міжнародного Кембріджского єкзамену PET (Preliminary English Test).
Розмовні Навики
 • Студенти навчаються дізнаватись чиюсь думку, емоції та виражати свої.
 • Виражати нерозуміння ситуації та просити пояснення
 • Виражати свої ідеї  за допомогою простих лексичних та граматичних конструкцій
 • Правильно застосовувати слова в реченні як на письмі, так і розмовній мові.
Сприйняття на слух Письмо
 • Розуміти головні ідеї у вправах на аудіювання
 • Розуміти головні моменти та загальний зміст контексту і розпізнати його
 • Удосконалювати здатність розуміння та розрізняти неофіційне та офіційне письмове та усне мовлення в різних ситуаціях
 • Заповнювати різноманітні документи: декларації, анкети і т.д.
 • Писати інформаційні офіційні та неофіційні листи
 • Висловлювати в письмовій формі послідовність подій, писати історії
 • Описувати людей, місця та ситуації
 • Доповнювати ту чи іншу ситуацію особистими коментарями
 • Просто и граматично правильно висловлювати думки
Граматика Лексичні теми
 • Всі часи групи Simple та Continuous
 • Теперішній та минулий часи групи Perfect
 • Конструкції Used to та Would
 • Теперішній час групи Perfect Continuous
 • Непряма мова та непрямі питання
 • Конструкція have something done
 • Всі часи пасивного стану дієслова
 • Всі модальні дієслова
 • Узгодження простих часів
 • Фразові дієслова
 • Умовні речення: 1,2,3 типи
 • Конструкції I wish /If only
 • Артиклі
 • Identity
 • Tales
 • Contact
 • Jobs
 • Solutions
 • Emotion
 • Success
 • Communities
 • History
 • World
Розмовні навики
 • Використовувати  офіційний та  неофіційний стиль мовлення в різних ситуаціях.
 • Дискутувати з групою людей та підтримувати розмову.
 • Відчувати власні помилки у вимові.
 • Говорити з невеликою кількістю граматичних  та лексичних помилок  та вміти виправляти їх під час розмови.
Сприйняття на слух Письмо
 • З першого разу розуміти головні ідеї тексту
 • Розуміти відношення та емоції виражені в тексті
 • Вловлювати різноманітні регіональні акценти
 • Вести  розмову по телефону.
 • Читати газети та журнали,розуміти ключові моменти
 • Розрізняти стилі: розмовний, офіційний, вуличний і.т.д.
 • Робити висновки з прочитаного
 • Писати офіційні та неофіційні листи.
 • Писати елементарні настанови та інструкції
 • Складати короткий опис фільмів та історій
 • Оперувати простими та складними синтаксичними конструкціями.
 • Користуватись різними стилями в написанні листів та історій

Чітко  та граматично правильно висловлювати думки, щоб слухач легко зрозумів почуте

Граматика Лексичні теми
 • Всі часові форми Simple, Continuous, Perfect та Perfect Continuous
 • Різні види допоміжних дієслів та їх вживання
 • Всі форми герундія
 • Різни типи інфінітива
 • Активний та пасивний стан, винятки вживання
 • Вживання та невживання артиклі
 • Числівники
 • Модальні дієслова минулого часу
 • Непряма мова
 • Умовні речення: змішаний тип
 • Дієприкметникові звороти
 • Beginnings
 • Issues
 • Downtown
 • Stories
 • Ideas
 • Age
 • Media
 • Behaviour
 • Trouble
 • Culture
Закінчивши цей рівень студенти можуть пройти підготовку і здати міжнародні Кембриджскі іспити IELTS (International English Language Testing System), FCE (First Certificate in English) та  американский іспит TOEFL (Test of English as a Foreign Language).
Розмовні навики
 • Студенти навчаються використовувати офіційний та неофіційний стилі відповідно до ситуації
 • Говорити граматично правильно, вживаючи різноманітні лексичні конструкції
 • Вільно говорити на різноманітні теми
 • Знати та вміти застосовувати на практиці ідіоми та фразеологічні  вирази
Сприйняття на слух Письмо
 • Розуміти ключові моменти з першого разу та розуміти відношення та ставлення співрозмовника до проблематики
 • Оцінювати інтонацію та робити висновки про почуття та емоції співрозмовника
 • Писати офіційні та неофіційні листи, e – mail, а також передавати власні почуття та емоції , відповідно до канонів етикету
 • Писати розповіді та ессе
 • Складати звіти, написати статті та огляди книг, фільмів, подій
Граматика Лексичні теми
 • Закріплення усіх часових форм
 • Емфатичні структури
 • Активний та пасивний стан дієслова
 • Умовні речення
 • Узгодження часів
 • Інверсія
 • Інфінітив та герундій
 • Непряма мова
 • Модальні вирази та словосполучення
 • Дієприкметникові звороти
 • Pleased to meet you
 • Is it art?
 • Our changing world
 • Coming of age
 • Live to eat?
 • Sounds around us
 • Come down!
 • Getting around
 • Media truths
 • Beyond belief
 • Right or wrong?
 • Different?
Закінчивши цей рівень студенти можуть здати Кембриджский іспит CAE (Certificate in Advanced English), а також підготуватись до іспиту CPE (Certificate of Proficiency in English).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock detector